Nawigacja

Zapisy do naszej szkoły

Rekrutacja 2016/2017

Zapisy do naszej szkoły

PRZYWRÓCENIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO DLA 7-LATKÓW:

  • Nowelizacja ustawy o systemie oświaty przywraca obowiązek szkolny dla 7-latków.
  • Pozostawia jednocześnie prawo 6-latków do rozpoczęcia edukacji w pierwszej klasie na wniosek rodziców (warunkiem jest wcześniejsze korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego albo posiadanie przez nie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej).
  • Ustawa wprowadza obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6-letnie, a znosi ten obowiązek w stosunku do pięciolatków (5-latek zachowuje prawo).

Wprowadzone w ustawie przepisy przejściowe umożliwiają kontynuowanie przez dzieci, które
w wieku sześciu lat obowiązkowo poszły do szkoły, nauki w klasach pierwszej i drugiej.

Zgodnie z tymi przepisami, na wniosek rodziców – złożony do końca marca 2016 r. – w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach odpowiednio pierwszej i drugiej mogą kontynuować dzieci:

  • urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej;
  • urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy drugiej szkoły podstawowej.

 

Terminy składania deklaracji:

Do 31 marca 2016 r. - Składanie deklaracji woli o kontynuowaniu pobytu dziecka w klasie pierwszej, drugiej.

Do 19 lutego 2016 r. - Składanie deklaracji
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym.

 

Nabór do szkoły

 

Informacja – zapisy do szkoły 2016/2017

Szanowni Państwo,

informuję, że w roku szkolnym 2016/2017

 

Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w roku 2016 kończą  7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego.

Do szkoły przyjmuje się:

1.z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły: miasto POLICE, ulice: Asfaltowa, Brzoskwiniowa, Bukowa, Cisowa, Czereśniowa, Dębowa, Graniczna, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Klonowa, Modrzewiowa, Morelowa, Nadbrzeżna, Ofiar Stutthofu, Palmowa, Parkowa, Przęsocińska, Szpilkowa, Świerkowa, Topolowa, Trzcinowa, Wiśniowa, wieś PRZĘSOCIN,

2.na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w klasie są wolne miejsca i pozwalają na to warunki organizacyjne.

3. Jeżeli wpłynie więcej wniosków o przyjęcie uczniów spoza obwodu niż liczba wolnych miejsc przeprowadzone zostaje postępowanie rekrutacyjne.

 

Do oddziału przedszkolnego dzieci przyjmowane są w wyniku przeprowadzonej rekrutacji.

 

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej zawarte są w załącznikach.

Wnioski i oświadczenia dostępne są także w sekretariacie szkoły.

 

1_uchwala_ws_rekrutacji_do_sp_i_g.pdf

2_uchwala_ws_rekrutacji_do_pp.pdf

3__zarzadzenia_ws_harmonogramu.pdf

4_Deklaracja_o_kontynuowaniu_w__oddziale_przedszkolnym.pdf

5_wniosek_o_przyjcie_dziecka_do_przedszkola_(1).docx

6_zgloszenie_kl._I_z_obwodu_szkoly.pdf

7_wniosek_przyjecie_kl._I_spoza_obwodu_szkoly.pdf

8_kontynuacja_kl_I__II.pdf

9_oswiadczenie_woli_o_przyjeciu_do_sp_i_oodzialu_przedszkolnego.pdf

10_Oswiadczenie-o-przebywaniu-dziecka-za_granica.docx

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach im. Bolesława Kaczyńskiego
    ul. Cisowa 2, 72-010 Police
  • tel./fax.: 91 3176772

Galeria zdjęć